Provinciaal onderwijs brengt het klimaat zelf naar de school

Door Luk Lemmens op 20 maart 2019

Donderdag is de wekelijkse klimaatdag. Ook ín de scholen van het provinciaal onderwijs. Jongeren maken zich zorgen over de klimaattoekomst. Ze stellen zich vragen bij de aanpak van de klimaatproblemen en bevragen daarbij ook de overheden. Omdat correcte informatie een begin van de oplossing is, worden voor de derde graad van alle provinciale scholen klimaatlessen georganiseerd.
We vinden het belangrijk om aan onze leerlingen van het provinciaal onderwijs het signaal te geven dat we hun bezorgdheid om de klimaataanpak ernstig nemen. Maar ook geloven we in de primordiale rol die het onderwijs speelt om de klimaatuitdagingen van de toekomst aan te pakken. Een goede kennisoverdracht van de leerlingen is daarbij een basisvoorwaarde”, stelt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs. “Wij hopen dat we met de klimaatlessen erin slagen om op een constructieve manier jongeren te overtuigen van hun belangrijke rol in de klimaatstrijd: zij houden de sleutel van de toekomst vast.”

Met het provinciebestuur hebben we deze legislatuur, dus nog voor de klimaatmarsen van start gingen, bewust de kaart van het klimaat en duurzaamheid getrokken. We trekken op vlak van leefmilieu, klimaat- en waterbeleid alle registers open. Daarbij streven we naar een geïntegreerde, horizontale aanpak over alle domeinen heen. Bouwen aan een gezond klimaat en beter milieu doe je ook door te werken aan een fietsbeleid, duurzame landbouw en een veerkrachtige natuur in zowel groen- en recreatiedomeinen als in de open ruimte”, vult gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu, Klimaat en Waterbeleid aan. “Ik ben tevreden dat we aan de jongeren kunnen tonen wat we effectief al doen. En ik hoop dat de vonk overspringt zodat ook onze leerlingen aan dit verhaal vanuit hun eigen kunnen een bijdrage kunnen doen.

Wat wordt in een klimaatles verteld?
De klimaatlessen brengen in kaart wat ‘klimaat’ en ‘klimaatveranderingen’ precies inhouden. Er wordt een overzicht gegeven van de oorzaken en de gevolgen van een veranderend klimaat. Aansluitend wordt ook aandacht besteed aan het verschil tussen klimaat- en milieuproblemen, en waar deze elkaar overlappen.

Uiteraard worden ook oplossingen aangekaart en verduidelijkt op welke manier de provincie deze in uitvoering brengt. De provincie doet dit onder andere door in te zetten op nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie. Vanuit de filosofie dat de groenste kWh de niet gebruikte kWh is zetten we echter in de eerste plaats in op energie-efficiëntie en dus het beperken van het energieverbruik. Er wordt ook werk gemaakt van klimaatadaptatie. De komende jaren rolt de provincie een ambitieus waterbeleid uit om tegemoet te komen aan de steeds frequenter voorkomende wateroverlast enerzijds en de periodes van droogte anderzijds.

Maar de provincie draagt ook bij aan een beter klimaat met gerichte investeringen in natuurlijke oplossingen. Zo wordt een groot deel van de interne uitstoot gecompenseerd door onze groendomeinen en parken. Het beschermen van ecosystemen in zijn geheel, dus bestaande natuur naast graslanden, wetlands en bodems zijn samen met bebossing een belangrijk gegeven in de klimaatstrijd en zorgen ook voor een beter milieu. Zo investeren in we een betere lucht-, water- en bodemkwaliteit maar ook in een leefomgeving waarin de mens tot rust en ontspanning komt. De regionale landschappen en bosgroepen spelen hier ook een belangrijke rol in.

Tenslotte worden ook concrete projecten van de provincie verduidelijkt. Daarbij wordt het provinciaal klimaatplan 2020 belicht met als prioritaire doelstelling de reductie van de netto uitstoot naar 0 tegen 2020. Enkele CO2-reducerende maatregelen zijn het nieuwe energieneutrale provinciegebouw of energiezuinige verlichting. En niet alleen versterken we de natuurgebieden en bossen in de provincie, maar koppelt de provincie hier ook haar mondiaal beleid aan vast met compensatiebebossing in het zuiden.

Overzicht
Vanaf 20 maart tot 4 april worden de klimaatlessen in vijf provinciale scholen aan leerlingen van de derde graad gegeven. Daarbij worden de lessen aangepast aan het leerprofiel en interesses van de leerlingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is