Ruime belangstelling voor eerste dialoogmarkt over verkeer in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie

Door Luk Lemmens op 21 november 2018

Met 228 nieuwsgierigen werd de eerste dialoogmarkt over het regioverkeer in Geel een succes. In CC De Werft presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging, waaraan 2.220 mensen deelnamen. Bovendien ging zij een open gesprek aan over de verkeerssituatie in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Wie deze kans op inspraak heeft gemist, kan donderdag nog terecht in Mol.
In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken. Met dat doel werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). De provincie kiest daarbij voor een nieuwe aanpak die iedereen betrekt en uitgaat van open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
De tijden veranderen. Vroeger startte een PRUP-proces vooral bij de experts en de lokale besturen. Vandaag worden denkpistes vanaf het prille begin op tafel gelegd. Zo kunnen ook omwonenden en geïnteresseerden het denkproces volgen en zelf meedenken.
Dit participatief proces is niet evident. In deze fase zijn er nog veel puzzelstukjes en is er nog weinig concreet. Maar de provincie Antwerpen zet zich in om mensen te betrekken en alles verstaanbaar te maken’, stelt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. ‘De online bevraging die van juli tot september liep, leverde 2.220 reacties op. Een schat aan informatie voor de onderzoekers die vanuit alle hoeken informatie verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst van het publiek in Geel toont hun interesse en hun wil om zich te informeren en samen te werken’.

Informatie en interactie
Dinsdag werd duidelijk dat heel wat mensen bezorgd zijn over het verkeer dat hun woonkernen moeten slikken. De provincie Antwerpen luisterde naar hun tips, bedenkingen en ideeën. Veel mensen die deze zomer online de bevraging invulden, waren nieuwsgierig naar de resultaten ervan.
Naast informatie over het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) kon iedereen actief meedenken. Je kwam bijvoorbeeld te weten dat het nieuwe PRUP van bij de start alle effecten tegelijk onderzoekt. Het zogenaamde milieu-effectenrapport maakt dus deel uit van het PRUP. Tegelijk kon je ontdekken welke effecten worden onderzocht en je mening daarover meteen letterlijk op de kaart zetten.
Posters en projecties toonden de reacties uit de zomerbevraging. Wie daarover vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Wie nog iets wou toevoegen, kon dat op verschillende manieren. Elke aanwezige kon extra feedback geven, en op die manier ook reageren op de antwoorden van anderen. Ook wie de online bevraging niet invulde, kreeg volop de kans om te reageren en een waardevolle mening of suggestie aan te brengen.
Zo verzamelt de provincie Antwerpen in deze fase actief kennis bij wie de wegen in het hart van de Kempen het meest gebruikt of de omgeving errond het best kent.

Argumenten voor en tegen
Zowel de zomerbevraging als de gesprekken in Geel toonden aan dat er over dit thema veel verschillende en zelfs zeer uiteenlopende meningen bestaan. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Het mag niet verbazen: vooral over de mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters lieten zien wat de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés zijn. Aanwezigen werd gevraagd om aan te vullen met bijkomende voor- of nadelen.
Na de open gesprekken worden alle opmerkingen en suggesties door het projectteam en de betrokken experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich dan uitspreken over de geselecteerde alternatieven, en er eventueel nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in deze fase van het proces wordt een inspraakmoment georganiseerd. Deze inspraakkans is voorzien in de zomer van 2019.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is