Tien gemeenten uit de provincie Antwerpen namen deel aan het schakelmoment verkeersveiligheid

Door Luk Lemmens op 30 november 2020

Tijdens het schakelmoment van vrijdag 27 november vierden we de afronding van het actieplan verkeersveiligheid in tien gemeenten, de provincie Antwerpen begeleidt hen de volgende jaren bij de uitvoering ervan.

Tien gemeenten uit de provincie Antwerpen en hun politiezones namen afgelopen vrijdag deel aan het schakelmoment verkeersveiligheid: Arendonk, Berlaar, Bonheiden, Brasschaat, Herselt, Malle, Nijlen, Oud-Turnhout, Ranst en Westerlo. Het schakelmoment kaderde in het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten een actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de provincie Antwerpen.
Met het traject Verkeersveilige Gemeente begeleiden we de lokale besturen en hun politiezones. Gemeenten werken aan de hand van vijf pijlers aan verkeersveiligheid: Beleid en organisatie, Educatie en communicatie, Infrastructuur, Handhaving en Monitoring en evaluatie. Het is een unieke samenwerking van de provincie Antwerpen met de federale diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Na een diepgaande en gratis begeleiding, kunnen de gemeenten een SAVE-label en een label Verkeersveilige Gemeente behalen. Momenteel nemen 35 gemeenten actief deel aan het traject, de komende drie jaren stappen nog eens 21 gemeenten in.
Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens licht toe: “Als provincie namen we tot nu een coördinerende rol op tijdens deze intensieve begeleiding in verschillende fases, die de gemeenten al deels doorliepen. We zetten het pad nu met hen verder en willen een goede ondersteuning garanderen bij het uitvoeren van het actieplan met onder andere gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. We werken hierbij zoveel mogelijk op maat, want elke lokale context vergt een eigen aanpak. Het team Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen zal jaarlijks een werkbezoek doen en vanuit de lokale context mee nadenken over hoe de opgestelde actiepunten in een langeretermijnvisie passen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is