Voorstelling kunstwerk Sofie Muller

Door Luk Lemmens op 28 juni 2019

In aanwezigheid van de provincieraad stelde eerste gedeputeerde Luk Lemmens op 27 juni een nieuw kunstwerk van Sofie Muller voor, dat aan de kunstcollectie wordt toegevoegd. Dit werk kwam tot stand op vraag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Kabinet/portret SI024G bestaat uit twee delen die op twee verschillende locaties zullen worden opgesteld. De kunstenares vormde een oude mijnkast om tot kabinet waarin verschillende symbolisch beladen objecten verwijzen naar kindermishandeling. Zo wil ze de toeschouwer laten stilstaan bij een probleem dat nog altijd aanwezig is in onze maatschappij. Deze installatie krijgt een permanente opstelling in de publieke zone van het Antwerpse provinciehuis.

Een klein kinderhoofdje, gehouwen uit roze albast, vormt het pendant van Kabinet/portret SI024G. De erosie aan de linkerzijde verwijst naar de mentale beschadiging van dit kind. Tegelijk kijkt het hoopvol en met opgeheven hoofd de wereld tegemoet. Tijdens de plechtige voorstelling overhandigde gedeputeerde Luk Lemmens dit kinderportret aan Bieke Detavernier van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Het hoofdje krijgt, als teken van hoop, een plaats in het Vertrouwenscentrum.

Exploitatie provinciale kunstcollectie

Het kunstwerk wordt toegevoegd aan de kunstcollectie van de provincie Antwerpen. Met een verzameling van ruim 2300 kunstwerken bezit de provincie een rijke en diverse collectie. Het provinciebestuur zorgt ervoor dat haar kunstwerken op verschillende locaties toegankelijk zijn voor het grote publiek en het nieuwe provinciehuis biedt hiertoe kansen, zowel voor personeel als bezoekers.

Het merendeel van de collectie is afkomstig van kunstenaars die een link hebben met de provincie Antwerpen. Via schenkingen en legaten kwamen ook werken van kunstenaars die buiten de provincie Antwerpen wonen en werken in de provinciale kunstcollectie terecht.

De provincie Antwerpen zet immers de komende legislatuur nog verder in op de ontsluiting van haar kunstcollectie voor het grote publiek, waarbij deze ook op termijn digitaal raadpleegbaar zal zijn”, licht gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor de Provinciale Kunstcollectie, toe. “Daarnaast kom je op verschillende plaatsen in - en later ook rond - het provinciehuis kunstwerken tegen. Er is een grote collectiemobiliteit, waardoor de werken regelmatig op een andere plaats worden getoond. In de publieke zone van het provinciehuis wordt gewerkt aan een kunstinstallatie die vanaf december 2019 dienst zal doen als toon- en bewaarplek. Ook kunstwerken die voorheen in een depot zaten, worden vanaf dan zichtbaar voor bezoekers en medewerkers in de meest publieke zone van het provinciehuis.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is