Inwoners Herentals dragen bij aan de toekomstige invulling van de Olympiadelaan

Door Luk Lemmens op 13 december 2018

De provincie Antwerpen organiseerde een tweede inspraakmoment over de toekomstige invulling van het gebied rond de Olympiadelaan. Een 70-tal inwoners van de stad Herentals gaven hun visie over dit thema. Ze leverden waardevolle input over hoe zij de inrichting van dit gebied wensen.

In de voorbereiding van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) organiseert de provincie Antwerpen een aantal info- en inspraakmomenten over het gebied tussen de Olympiadelaan en de spoorlijn, waar ook de Nete door stroomt. Herentals evolueert namelijk enerzijds naar een stad waar meer mensen wonen en werken, anderzijds is er ook nood aan ruimte voor water en groen in de stad. Het is een uitdaging om de ruimte zodanig in te richten dat stedelijke functies in evenwicht zijn met recreatie, natuur, erfgoed en water.
Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, licht toe: ‘De provincie Antwerpen wil de Herentalsenaar graag informeren over en betrekken bij het onderzoek naar de beste invulling voor het gebied rond de Olympiadelaan. Vandaag grepen de inwoners van Herentals hun kans op inspraak in dit dossier. We hechten groot belang aan hun inbreng. Vanavond informeren we hen over de stand van zaken, en wijzen we hen onder meer op de rol die de historische stadsomwalling aan de Kattenberg kan spelen’.
Tijdens een eerste bijeenkomst op 29 september werden de diverse uitdagingen in het gebied voorgesteld en besproken. Verschillende elementen werden hier besproken, onder andere de meerwaarde van groene ruimte en de potentie van erfgoed in de stad. Maar ook de bezorgdheid over de mobiliteit of risico’s van wateroverlast. Alle ideeën en reacties hierop werden genoteerd en verwerkt.
In de tweede inspraakronde kregen de deelnemers de kans om daarop bijkomende reacties en/of aanvullingen te geven. De provincie verzamelt opnieuw deze extra voorstellen en aanbevelingen, en neemt ze mee in het verdere proces. De deelnemers gingen hier ook aan de slag met maquettes, en tekenden zo letterlijk uit hoe een toekomstige inrichting van het gebied eruit kan zien. 

Toelichting
70 deelnemers vernamen de stand van zaken na de inspraaksessie van 29 september. Ze leerden de structuur van het AZ Herentals kennen, en de uitdagingen waar het ziekenhuis nog voor staat na de laatste verbouwingen. Ze zagen inspirerende beelden over hoe de historische stadsomwalling de noordelijke grens van de stad vormt. Met aan de ene kant de nodige ruimte voor water en natuur. Aan de andere kant konden de deelnemers zelf uittekenen hoe dit gebied er kan uitzien. Nieuwe reacties en inzichten werden door de provincie Antwerpen genoteerd en worden bekeken in het verdere proces.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is