Dit project sluit daarom ook naadloos aan bij de Europese Fietsstrategie waarbij vier centrale doelen geformuleerd zijn, namelijk
- het fietsgebruik laten groeien;
- het verhogen van investeringen in fietsprojecten;
- het aantal verkeersdoden en -ongelukken met fietsers halveren;
- een gelijke status geven aan fietsmobiliteit (in vergelijking met andere wijzen van vervoer).

Europa heeft een ideaal referentieproject om andere lidstaten mee op de kar kan trekken.
We ontvingen trouwens een half jaar geleden nog een delegatie van de Duitse Bundestag die interesse toonden in de F11 en deze fietsbrug!