Nieuws

Door Luk Lemmens op 8 april 2021

Met het arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen van 25 februari is het stikstofspook na Nederland ook in Vlaanderen opgedoken. Daarbij wordt het Vlaamse PAS-kader rechtstreeks betwist. Dit arrest heeft niet alleen voor de landbouw verregaande gevolgen. Ook voor de vergunningsverlening in …

Door Luk Lemmens op 5 maart 2021

Naar aanleiding van de evaluatie van rapporteringsrapport 2019 van Umicore en de vaststelling van verhoogde lood-in-bloed-waarden bij kinderen in een naburige wijk van Umicore, heeft deputatie in november 2020 het advies van de Vlaamse instanties Afdeling Milieu van het Vlaams departement Omgeving, …

Door Luk Lemmens op 23 februari 2021

De komende maanden zal de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis gerestaureerd worden. Tijdens de werken blijft de tuin gesloten. In de zomervakantie opent de vernieuwde tuin zijn deuren om te genieten van de rust en de stilte. Sinds maart 2019 is een gedeelte van de tuin van het …

Blikvangers