Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Luk Lemmens op 13 september 2023

Op 12 september trokken buurtbewoners de laarzen aan voor kennismaking met het toekomstige natuurrecreatiezone Merksem, tussen de E19 en de IJsvogelstraat. De geïnteresseerden zagen zo op het terrein zelf hoe Provincie Antwerpen, district Merksem en Regionaal Landschap de Voorkempen een verwaarloosd …

Door Luk Lemmens op 12 september 2023

Openluchtschool Sint-Ludgardis duikt een vergroeningstraject in met ‘Groene Oases’, een initiatief van Provincie Antwerpen om speelplaatsen te ontharden. Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens wipte op 12 september een eerste symbolische tegel in aanwezigheid van 650 enthousiaste …

Door Luk Lemmens op 22 augustus 2023

Op 23 augustus start de aannemer met de realisatie van de Havenverbinding: een deel van de fietsostrade F12 tussen de voetgangersbrug over de A12 in Ekeren en de Noorderlaan. De provincie Antwerpen realiseert er een fietspad van 4,5 meter breed in combinatie met een fietsstraat. Traject De …

Door Luk Lemmens op 5 juli 2023

Provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges geven startschot voor nieuw belevingscentrum over de haven In het voorjaar van 2026 openen de provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges Havenwereld, een belevingscentrum over de haven. Met een havenbelevingsparcours, games en doe-opdrachten wil het …

Door Luk Lemmens op 23 juni 2023

Provincieraad keurde ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis goed Het doorgaande (vracht)verkeer uit het centrum van Geel halen door het om te leiden naar de ring rond Geel. Zo wil de provincie Antwerpen de verkeersleefbaarheid en de leefkwaliteit in de Geelse kern verbeteren. Met de opmaak …

Door Luk Lemmens op 22 juni 2023

Provincieraad keurt definitief PRUP Groengebied Terhagen Boom goed Op de oude kleiputten in Terhagen mag volgens het gewestplan een golfterrein komen. Om het gebied groen en toegankelijk te houden wijzigt de provincie Antwerpen die bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine …