Overzicht van de projecten

Edegem gaat aan de slag met een toetsingskader en een concrete case om de toegankelijkheid en verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren. Later kan Edegem het kader zowel bij (her)aanleg van voetpaden als bij onthardingsprojecten inzetten.

Essen gaat aan de slag met het kruispunt Velodreef/Nolsebaan. Het gaat om een complex kruispunt waar veel verkeer en deels gescheiden fietspaden aanwezig zijn. Het kruispunt voelt onoverzichtelijk en onveilig aan en wordt door veel schoolgaande jeugd gebruikt. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.

Kontich gaat aan de slag met het kruispunt Kauwlei/Liersebaan/Kapelstraat/Hoge Akker/Dorre Eikstraat (de Vijfhoek) Het kruispunt voelt onoverzichtelijk en onveilig aan en is slecht leesbaar. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.

Puurs-Sint-Amands gaat aan de slag met het kruispunt Fortbaan/Molenstraat. Het is een drukke verkeersweg aan een evenementenlocatie waarbij de oversteekbaarheid en leesbaarheid niet optimaal is. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.

Vorselaar gaat aan de slag met de Proosthoevebaan om deze comfortabeler en verkeersveiliger maken voor fietsers. Het doel is om de straat te analyseren en mogelijke aanpassingen te formuleren voor een betere verkeersveiligheid op korte (quick wins) en langere termijn.

Wijnegem gaat aan de slag met het bedrijventerrein Den Hoek. Het doel is om dit bedrijventerrein toegankelijker en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. We analyseren het kruispunt en formuleren mogelijke aanpassingen voor een betere toegankelijkheid en verkeersveiligheid.

Wuustwezel gaat aan de slag met de parkeerproblematiek in woonwijk Rijsvennen om er een aangenamere verblijfsruimte met een betere verkeersleefbaarheid te creëren. Het doel is om door middel van een begeleid participatief traject tot een gedragen voorstel voor oplossingen te komen.  
 

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens van de provincie Antwerpen: “De inspanningen van Edegem, Essen, Kontich, Puurs-Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel zijn een inspiratie voor anderen. Deze gemeenten tonen een volgehouden inzet voor meer verkeersveiligheid en dat elke actie telt. Met deze extra ondersteuning willen we niet alleen waardering tonen voor hun doorzettingsvermogen, maar hen ook aanmoedigen om samen verder te werken aan een betere verkeersveiligheid. Met deze ondersteuning verhogen we de verkeersveiligheid, stimuleren we nieuwe lokale expertise en zorgen we voor verdere kennisdeling via het traject Verkeersveilige Gemeente. Samen zetten we de koers uit naar een toekomst met 0 verkeersslachtoffers.”