Vrije basisschool De Link in Edegem is een nieuwe groene zone van 90 vierkante meter rijker. De leerkrachten en ouders staken hiervoor zelf de handen uit de mouwen en wipten de oude daltegels. Een nieuwe houtsnipperzone met duurzame speeltuigen, verschillende zitbanken, plantenbakken, klimgroen en een haag prijken sinds kort op de speelplaats. De ontharding en vergroening kadert in het project ‘Groene Oases’ van provincie Antwerpen. Met dit initiatief voorziet de provincie praktische en financiële ondersteuning voor de ontharding en vergroening van speelplaatsen. De praktische begeleiding met vakkundig plantadvies en concrete ontwerpplannen kreeg de school van Regionaal Landschap Rivierenland. Een jaar na de aanvraag van het dossier is de Groene Oase dan ook klaar voor gebruik.

Driemaal groen

De Link onthardt en vergroent alle 3 haar campussen met het project ‘Groene Oases’. Na de inhuldiging van de lagere school, zullen ook speelplaatsen van de kleuterschool en de wijkschool in Buizegem een groene make-over krijgen. Voor een Kleine en twee Middelgrote Groene Oases verkreeg de school samen €18.500. Gedeputeerde Luk Lemmens looft de inspanning in Edegem: “Door les te krijgen in en over de natuur, leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn. Het is dan ook fijn om te zien hoe de school zich driemaal inzet, samen met het Regionaal Landschap Rivierenland.”

Gezamenlijk verhaal

Lokaal bestuur Edegem zette ook haar schouders onder het project middels financiële ondersteuning. Schepen voor onderwijs Koen Michiels licht toe: “Elk van de drie campussen krijgt €500 ter ondersteuning van het project. Het is fijn om te zien hoe de provincie en gemeente de handen in elkaar slaan om de vergroening van 3 speelplaatsen te verwezenlijken.” De school zelf organiseerde al een ‘colour run’ om extra financiering te voorzien. Ook stak het volledig leerkrachtenteam zelf de handen uit de mouwen om de tegelzone te ontharden. De ouderraad organiseerde het schoolfeest en een event ‘warm samen zijn’. Zo zamelden zij ook extra budget in om de kleuterspeelplaats van duurzame speeltuigen te voorzien.

De voordelen van vergroening

Een ontharde en vergroende speelplaats biedt heel wat voordelen. Zo ervaren kinderen minder stress na een speeltijd in het groen en zetten buitenlessen aan tot onderzoekend leren en een verhoogde concentratie. Ook ons klimaat profiteert mee: water dat na ontharding opnieuw kan doorsijpelen in de bodem, helpt ons om droge periodes te overbruggen. Maar vooral voor de jongsten is dit prille natuurcontact essentieel: zorg dragen voor de natuur begint immers al in de kinderschoenen. Door les te krijgen in en over de natuur leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn.