Feestelijke start vergroeningstraject Sint-Ludgardis Schoten

Door Luk Lemmens op 12 september 2023

Openluchtschool Sint-Ludgardis duikt een vergroeningstraject in met ‘Groene Oases’, een initiatief van Provincie Antwerpen om speelplaatsen te ontharden. Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens wipte op 12 september een eerste symbolische tegel in aanwezigheid van 650 enthousiaste leerlingen en het voltallige lerarenkorps. De basisschool sleepte een subsidie van €24.000 in de wacht voor de verwezenlijking van een Grote Groene Oase

Op de speelplaats van Vrije Basisschool Sint-Ludgardis in Schoten is momenteel best al wat groen te zien. Toch mikt de school op 280 vierkante meter extra ontharding, met streekeigen planten en een speelheuvel als mogelijke groene invulling.

Voor dat vergroeningstraject ontving de school de nodige steun van provincie Antwerpen. Onder de noemer ‘Groene Oases’ voorziet de provincie financiële steun én praktische begeleiding bij de invulling van deze groene ruimte. Basisschool Sint-Ludgardis ontving €24.000 voor hun Grote Groene Oase.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is