Fietsostrade tussen Heistraat in Geel en Merelstraat in Mol klaar

Door Luk Lemmens op 24 november 2020

Na de realisatie van de fietsostrade tussen Langstraat en Rauwelkoven, fiets je voortaan ook over een gloednieuwe fietsweg tussen Heistraat in Geel en Merelstraat in Mol. Alweer 5 kilometer gerealiseerd van de totale 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen.

“De fietsostrade Herentals-Balen loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. In oktober vorig jaar startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsweg tussen Heistraat in Geel en Merelstraat in Mol. Hiermee komt de teller op 8 gerealiseerde kilometer van de in totaal 36 kilometer te staan. Het totale kostenplaatje van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor twee fietstunnels en negen fietsbruggen. De kostprijs van deze aanleg bedraagt 3 miljoen euro”, verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit. “Ook op dit nieuwe stuk fiets je over een 3,5 meter brede en verlichte fietsweg."

Voor de veiligheid werd een randmarkering aangebracht om bermongevallen te voorkomen. Deze is belangrijk om de scheiding tussen de berm het fietspad duidelijk te maken. De dot-markering helpt fietsers om de rand van de fietsostrade te zien en te voelen omdat ze hobbelt als je er over fietst en reflecterend is in het schemer of duister. 

“We zijn als stadsbestuur heel blij met de opening van dit stukje fietsostrade tussen de Heistraat en Merelstraat. Dit is het tweede stukje van de fietsostrade F105 Herentals – Leopoldsburg op het grondgebied van Geel. Het zal een enorme meerwaarde zijn voor mensen die elke dag met de fiets willen pendelen tussen Geel en Mol. Een extra pluspunt is de nieuwe trage weg die vanaf de fietsostrade naar het speelbos op het militair domein leidt, zo kunnen gezinnen veiliger naar het speelbos fietsen. Ondertussen wordt er in het centrum hard doorgewerkt aan de fietsverbinding tussen Heistraat en Technische Schoolstraat. In een laatste fase wordt het deel tussen Rauwelkoven en Technische Schoolstraat aangepakt”, aldus Marlon Pareijn, schepen mobiliteit stad Geel.

“Wij trekken de kaart van de fietser, onze eerste beleidsdoelstelling geeft aan dat fietsen nu en in de toekomst zeker in de kijker moet staan.  Door de aanleg van de fietsostrade worden  snelle verbindingen meer realiteit.  De intentie is natuurlijk het volledige netwerk hierop aan te sluiten en zo een veilige en toegankelijke ader voor de fietsgebruiker te creëren”, vult Andreas Verbeke, schepen voor mobiliteit gemeente Mol, aan.

Aantal fietsers op fietsostrade F105 Herentals-Balen

“We merken dat het eerste afgewerkte deel van de fietsostrade F105 Herentals-Balen al een succes is. Zo fietsten op amper 100 dagen (van 12 juli tot 12 oktober 2020) ruim 69 000 fietsers. Op weekdagen fietsen er in Geel aan de fietstunnel ter hoogte van Rauwelkoven in Geel gemiddeld 792 fietsers en in het weekend gemiddeld 635 fietsers. De topdag momenteel daar was 22 september. Toen telden we er 1 397 fietsers”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is