Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit van de provincie Antwerpen: ”Vanuit de provincie Antwerpen zijn we volop bezig met de bouw van de F105 fietsostrade tussen Herentals en Balen. Zo bouwden we al een fietstunnel onder de Ring van Geel en een 100 meter lange fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. In totaal gaat het over 20 km fietsweg waarvan 3 km in Geel. De aanleg van dit stuk stelde ons voor bouwkundige uitdagingen, waaronder het plaatsen van de boordstenen die moeten zorgen dat de asfalt op zijn plaats blijft liggen. Dat heeft onze aannemer geïnspireerd om een creatieve en efficiënte methodiek te ontwikkelen.”

Omwille van de krappe werkruimte op de werf, zocht de groep Colas naar een oplossing om in een beperkte werkruimte met een betonmachine toch de lijnvormige elementen aan beide zijden van de weg gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Samen met constructeur Wirtgen Group bouwden we een bestaande slipformpaver om. Dat is een machine die al rijdend betonnen boordstenen plaatst. Bart Thijs van Colas Noord nv licht toe hoe zij hierbij te werk zijn gegaan: “De grootste uitdaging lag in het optimaliseren van de stabiliteit van de omgebouwde machine, aangezien deze ontworpen is om slechts aan één zijde beton te plaatsen. Daarenboven diende de hoeveelheid aangeleverde beton onafhankelijk te kunnen gedoseerd in functie van het verbruik aan de twee verschillende zijden. Op het project fietsostrade in Geel diende een zeer smalle en hoge boordsteen met ingebouwde stut te worden gegoten. Dit verhoogde de moeilijkheidsgraad. Het gevaarte heeft daarom vier rupsbanden en een dubbele offset mal die door Colas zelf is uitgedacht en getekend. Wirtgen Group zorgde op haar beurt voor het design van de dwarsband en de verdeelworm voor de zijdelingse betontoevoer en bouwde alle ontworpen stukken. We zijn erg trots op het eindresultaat.”

Private en publieke sector inspireren elkaar

“Deze innovatie in de wegenbouw maakt duidelijk dat overheden en private ondernemingen elkaar kunnen aanzetten tot betere processen en producten. Met onze fietsostrades zorgen we beleidsmatig voor rechtlijnige en kwalitatieve fietsinfrastructuur voor onze inwoners. De private markt speelt hier perfect op in om duurzamer en efficiënter te produceren. Een win-winsituatie voor de aannemer en de maatschappij,“ vult gedeputeerde Luk Lemmens aan.

Verdere fasering

“De werken op de F105 gaan aan een hoog tempo vooruit. Volgende week plaatsen we opnieuw een fietstunnel. Deze keer onder de spoorweg in Herentals. Mogelijk kunnen we het eerste deel van deze fietsostrade (tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel) nog dit najaar openstellen voor het publiek“, sluit gedeputeerde Luk Lemmens af.