Mondiaal onderzoek in de kijker!

Door Luk Lemmens op 22 september 2020

Acht studenten ontvangen prijs voor hun onderzoek rond mondiale thema’s.

Sinds 1996 reikt provincie Antwerpen jaarlijks de Prijs voor Mondiaal Onderzoek uit. Met deze prijs wil het provinciebestuur onderzoek m.b.t. het globale Zuiden stimuleren. Hierbij wordt steeds gefocust op verschillende thema’s zoals economie, politiek, cultuur, milieu, gezondheid en geneeskunde. Ontwikkelingsrelevantie, kwaliteit van het afstudeerproject en originaliteit staan dan weer centraal als beoordelingscriteria.

 

Op woensdag 16 september volgde op de prijsuitreiking door gedeputeerde voor Mondiaal Beleid Luk Lemmens, de diploma-uitreiking van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid van de Universiteit Antwerpen en de feestelijke opening van het nieuwe academiejaar door Herman Van Goethem, rector van de Universiteit van Antwerpen.

Luk Lemmens, gedeputeerde van Mondiaal Beleid, reikte de prijzen uit: “We willen studenten tijdens hun hele schoolloopbaan prikkelen en laten nadenken over mondiale thema’s. Op universitair niveau hebben we daarom de provinciale Prijs voor Mondiaal Onderzoek. De Universiteit Antwerpen, met als onderdeel het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid, en het Instituut voor Tropische Geneeskunde zijn hiervoor de ideale partners. De unieke expertise van deze onderwijs- en onderzoeksinstellingen reikt tot ver buiten provincie Antwerpen. Als provinciebestuur benadrukken we dan ook het belang van deze samenwerking.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is