De provincie Antwerpen maakte het in- en uitrijden van de Ekersedijk veiliger met een nieuwe afslagstrook aan de Noorderlaan, wat de verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers sterk verbetert. De Ekersedijk kreeg een transformatie: kasseien maakten plaats voor asfalt en de straat werd een fietsstraat tot aan de parking van de Put van Ekeren. Het grindpad transformeerde naar een fietsweg van vier meter breed in asfalt met reflecterende wegmarkeringen. 

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit in de provincie Antwerpen: "Met de nieuwe afslagstrook en de vernieuwde fietsweg op de Ekersedijk verhogen we de verkeersveiligheid en het fietscomfort aanzienlijk. In de haven van Antwerpen werken meer dan 60.000 werknemers in ongeveer 900 bedrijven en er is nog fietspotentieel in de woon-werkverplaatsingen. De verbeteringen maken de verbinding tussen het centrum van Antwerpen en de haven via Ekeren niet alleen veiliger en vlotter, maar ook aantrekkelijker voor fietsers. Een sterk netwerk van fietsostrades is essentieel voor onze provincie en we blijven ons inzetten om deze infrastructuur verder uit te breiden en te verbeteren, zodat iedereen veilig en comfortabel kan fietsen." 

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit van de stad Antwerpen: “Mooi, comfortabel, veilig en functioneel; deze fietsverbinding vinkt werkelijk alle vakjes af. Stap voor stap werken we aan een performant netwerk dat een grote bijdrage levert aan de modal shift voor Antwerpen.”

Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren: “Met anderhalve kilometer nieuwe fietsostrade die wordt toegevoegd aan de bestaande 47 km fietspaden, zetten we alweer een belangrijke stap in de uitbouw van Ekeren als fietsvriendelijk district. Bovendien gaat het hier om een prachtige fietsroute over de Ekersedijk, gelegen langsheen indrukwekkende natuur. Het wordt zalig fietsen op weg naar het werk in het havengebied of gewoon recreatief om de Ekerse putten en domein Muisbroek te ontdekken.”

Beschermd natuurgebied en diervriendelijke maatregelen

De fietsweg blijft onverlicht omdat het door beschermd natuurgebied loopt. Het is een nog zeldzaam donker gebied in de omgeving en belangrijk voor verschillende diersoorten zoals vleermuizen. In overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt plaatste de provincie amfibieschermen en twee amfibietunnels onder de rijweg om migratie van amfibieën zoals de rugstreeppad te bevorderen.