Proefproject op fietsostrade F1 in Hove van start op 1 december

Door Luk Lemmens op 26 november 2021

Op 1 december starten de gemeente Hove en de provincie Antwerpen met een proefproject ter hoogte van het kruispunt Dennenlaan – Beekhoekstraat. De bedoeling van dit project is het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers op dat kruispunt te minimaliseren. En zo de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers vergroten.  

Begin oktober organiseerden de gemeente Hove en provincie Antwerpen een infomarkt om het proefproject rond de fietsostrade F1 in Hove toe te lichten. Tijdens die avond kwam er heel wat feedback en bekommernissen naar voor.

Deze werden ter harte genomen. Samen met het college van Burgemeester en Schepenen bekeek de provincie Antwerpen welke feedback een plaats kon krijgen in het project. 

Proefproject

Vooral de opvolging van dit proefproject is enorm belangrijk. Daarom zullen er tussentijdse evaluaties, zoals tellingen, snelheidsmetingen en observaties ter plaatse, uitgevoerd worden. Deze gegevens kunnen dan vergeleken worden met de cijfers van voor de start van het project.

Om aandacht te vragen voor alle verkeersdeelnemers op het kruispunt van de Beekhoekstraat en Dennenlaan krijgt het wegdek de boodschap ‘Graag traag’. De zebrapaden blijven behouden zodat ook voetgangers met voorrang kunnen oversteken.

De voorziene rode toplaag op het wegdek wordt niet aangebracht tijdens het proefproject.

Daarnaast verdwijnt de plantenbak het dichtst tegen de brug, dit voor een betere zichtbaarheid. De fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen krijgen voorrang en wordt er gewerkt met een verkeersfilter voor gemotoriseerd verkeer onder de brug. Dit betekent dat er geen auto’s meer onder de brug mogen rijden. 

Het proefproject start op 1 december 2021 en loopt tot mei 2022.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is