Provinciaal Onderwijs Antwerpen breidt OKAN-werking verder uit

Door Luk Lemmens op 26 augustus 2022

Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen zet zich het komende schooljaar extra in voor anderstalige nieuwkomers. Vanaf 1 september zullen PTS Boom en PITO Stabroek onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) organiseren. Vorig schooljaar kon ook PTS Mechelen al snel schakelen door na de paasvakantie een OKAN-klas voor Oekraïense kinderen in te richten.

De uitbereiding van de OKAN-werking past binnen de ambitie van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen om de ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen tegen te gaan. Door 

in te zetten op OKAN kunnen we doelgericht werken rond het taalbegrip van nieuwkomers. Zo zorgen we ervoor dat leerkrachten met ex-OKAN-leerlingen zich niet in eerste instantie moeten richten op taalbegrip maar zich beter kunnen focussen op de inhoud van de vakken.

“Het organiseren van OKAN-klassen is voor de provincie een logische keuze”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs. “Onderzoek heeft uitgewezen dat naast het opleidingsniveau van de moeder, vooral taalachterstand bepalend is voor het al dan niet behalen van een diploma of getuigschrift. We doen het dus in de eerste plaats om deze kwetsbare jongeren een betere toekomst te bieden. Maar ook voor onze leerkrachten in de jaren na de onthaalklassen is het een waardevolle ondersteuning. Zij krijgen de ruimte om meer te focussen op de inhoud van hun lessen in plaats van zich in eerste instantie te moeten richten op taalbegrip.”

De vraag naar onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers blijft groot. Door het aanbieden van OKAN-klassen in drie van haar secundaire scholen wil de provincie Antwerpen solidair zijn. Door de goede verstandhouding met alle betrokken partijen uit te regio en de inzet van een team geëngageerde leerkrachten heeft de provincie er alle vertrouwen in dat ook dit schooljaar heel wat kinderen kunnen worden geholpen.

Vijf OKAN-klassen met meer dan 16 nationaliteiten

Op 1 september zullen er meer dan 60 leerlingen starten in de OKAN-klassen van PTS Mechelen, PTS Boom en PITO Stabroek. De leerlingen van PITO zullen les volgen op de campus in Kapellen. Door de aanslepende oorlog zijn de Oekraïense leerlingen ook dit jaar weer in de meerderheid. In totaal noteerde het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer dan 16 nationaliteiten voor de OKAN-klassen. Daardoor kunnen er heterogene klasgroepen worden samengesteld wat de tweedetaalwerving stimuleert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is