Leerlingenaantallen overal in stijgende lijn

Vorig schooljaar klokte het Provinciaal Onderwijs Antwerpen af op 5029 leerlingen in het secundair onderwijs. De voorlopige cijfers van eind augustus tonen aan dat dit leerlingenaantal dit schooljaar ruimschoots overtroffen wordt. In sommige scholen wordt zelfs gewerkt met wachtlijsten voor bepaalde richtingen. Ook in het provinciaal onderwijs valt de renaissance van het kunstonderwijs op.

Kwalitatief onderwijs, met een focus op beroeps- en technische richtingen, is een van de speerpunten van de provincie Antwerpen. De vele investeringen, zowel in infrastructuur maar ook in een schoolcultuur waar ambitie, inzet, discipline en respect hoog in het vaandel gedragen worden, zijn het doelpubliek van het provinciaal onderwijs niet ontgaan. Dat bewijzen de vele inschrijvingen die de vijf secundaire scholen van de provincie al mochten noteren. Door het grote succes zijn heel wat opleidingen al helemaal volzet.

Provincie Antwerpen blijft investeren in infrastructuur

Ook de Provinciale Technische Scholen (PTS) in Boom en Mechelen zien hun leerlingenaantallen stijgen. In PTS Boom stegen de inschrijvingen voor het eerste leerjaar met 30 leerlingen tegenover vorig schooljaar. De school start dit schooljaar ook voor het eerst met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). De provincie investeerde de afgelopen jaren fors in de infrastructuur van PTS Boom. Ook dit jaar nog zijn er werken gepland om het iconische gebouw in goede staat te houden. Elke leerling een moderne en gezonde leeromgeving aanbieden past dan ook helemaal binnen de ambities van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen.

In PTS Mechelen zijn vandaag ook heel wat werklui aan de slag. De school laat momenteel een hypermodern gebouw optrekken dat de leerlingen van de eerste graad zal huisvesten vanaf volgend schooljaar. De bouw is onderdeel van een masterplan dat de school moet klaarstomen voor de toekomst. PTS Mechelen zag het totaal aantal leerlingen tegenover september 2021 stijgen met 13%. Het engagement van de school om sinds vorig schooljaar ook OKAN-klassen in te richten verklaart voor een stuk deze groei. Naast Oekraïense kinderen zal de school binnenkort ook nog een tiental leerlingen met uiteenlopende nationaliteiten opvangen.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs, is tevreden met de leerlingenaantallen: “We merken dat de uitgesproken keuze van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen om te investeren in sterke TSO- en BSO-richtingen vruchten afwerpt. Provinciaal onderwijs staat niet alleen voor kwalitatief onderwijs in een moderne infrastructuur, maar ook voor innovatie in haar opleidingsaanbod. Zo werken we intensief samen met de bedrijfswereld en de sectoren. Daarnaast hebben we een sterke expertise opgebouwd in het duaal leren. Kortom, we zijn een kansrijk net.”

Duaal leren wordt vaste waarde in elke provinciale school

Ook in het provinciaal onderwijs is de transitie van het aanbod van de centra voor Leren en Werken naar Duaal Leren volop bezig. Vanaf het schooljaar 2025-2026 is de overgang afgerond en zullen leerlingen van de provinciale secundaire scholen een uitgebreid duaal aanbod aangereikt krijgen waarmee ze zullen kunnen proeven van de werkvloer. Vandaag al bieden heel wat scholen dergelijke opleidingen in uiteenlopende vakgebieden aan. Zo organiseren PTS Boom en Mechelen een specialisatiejaar Electrotechnicus in een duaal traject. Ook wie in de chemiesector, de auto-industrie of de zorg wil werken, kan vandaag al kiezen voor een duaal traject in een van de provinciale scholen.