Investeren in STEM- en tuinbouwopleidingen

De nieuwbouw is een uitbreiding op het STEM-gebouw ‘Blok I’ dat in 2021 werd geopend. Met de bouw van Blok G komt PTS Mechelen in een volgende fase van de realisatie van het masterplan voor de site. Dat infrastructuurplan realiseert mee de ambitie om de richtingen Techniek en Wetenschappen verder uit te breiden. “PTS Mechelen houdt de vinger aan de pols van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied”, weet gedeputeerde Luk Lemmens. “Daarom is het logisch dat het schoolbestuur met de bouw van kwalitatieve theorie- en praktijklokalen blijft investeren in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). In deze infrastructuur zullen we de technisch geschoolde medewerkers, waar de bedrijfswereld vandaag nood aan heeft, kunnen opleiden in de best mogelijke omstandigheden.”

Het nieuwe gebouw voorziet niet alleen extra ruimte voor de groeiende leerlingenaantallen maar combineert door middel van geavanceerde technologie comfort met energiezuinigheid en duurzaamheid. Voor de verwarming en de koeling van het gebouw zal immers gebruik gemaakt worden van de modernste technieken op vlak van energiezuinigheid. Daarnaast is het project ook een toonbeeld van circulair bouwen. De buitenschil wordt grotendeels met verduurzaamd hout afgewerkt en is demonteerbaar. De indeling van de klaslokalen is ook flexibel ontworpen en relatief eenvoudig aanpasbaar.

“Het gebruik van duurzame en energiezuinige bouwtechnieken en het toepassen van de principes van circulair bouwen zijn voor de provincie Antwerpen een bewuste keuze. Het past binnen ons provinciaal klimaatplan, Plan Vandaag, waarmee we kiezen voor een leefbare, klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst”, vult Luk Lemmens nog aan. “Onze inspanningen om kwalitatief onderwijs aan te bieden gaan hand in hand met onze ambities om steeds duurzamer te bouwen. De realisatie van dit nieuwe gebouw is daarvan een schitterend voorbeeld.”

BEO-veld om energie te besparen

Voor de verwarming en koeling van het gebouw werd gekozen voor een BEO-veld in combinatie met betonkernactivering, een geavanceerde energetische techniek. BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag. Verticale boringen tot 150 meter diep worden in een raster geordend met een tussenafstand van 6 tot 7 meter. De temperatuur van de aarde is op deze diepte constant ongeveer 10 graden. Een aaneenschakeling van verticale buizen waarin een water-glycol mengsel door de bodem gekoeld of verwarmd wordt, vormt als het ware een reusachtige verwarmings- of koelbron onder de grond.

In het gebouw wordt via de geothermische warmtepomp de betonnen constructie ‘geactiveerd’ voor de afgifte van deze warmte en koude. De grote dichtheid van het beton zorgt voor een buffer tegen te hoge of lage buitentemperaturen. De binnentemperatuur kan via dit systeem van betonkernactivering afhankelijk van de noden worden verwarmd of gekoeld.

Ecologischer, comfortabeler en goedkoper

Voor schoolgebouwen, die een vrij constant binnenklimaat nodig hebben, is een BEO-veld in combinatie met betonkernactivering een ideale oplossing.

Het is een CO2 neutraal systeem omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Bovendien biedt het afgiftesysteem, de betonkernactivering, een bijzonder goed comfort. De temperatuur is er heel aangenaam en stabiel.

Ten slotte is het goedkoper, de warmte van de aarde wordt namelijk gebruikt als ‘gratis’ energiebron. De school zal de energiekosten kunnen doen dalen en dat is met de torenhoge energiefacturen van vandaag geen overbodig luxe, gezien de kosten voor energie van 32% naar 57% van de werkingskosten gestegen zijn.

Directeur Kim Vervenne kijkt reikhalzend uit naar de opening van het gebouw die voorzien is in september 2023: “Het is enorm boeiend om hier op het schoolterrein het masterplan van onze school tot leven te zien komen. Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen in een gezonde en comfortabele omgeving te onderwijzen en dit nieuwe gebouw zal daar zeker aan bijdragen. Na de moeilijke coronatijd en met de energiecrisis van vandaag is het nieuwe gebouw echt iets waar we allemaal naar uit kijken.”